GÅRDENS HISTORIE

Jeg købte ejendommen i 2006 af mine forældre, som havde drevet ejendommen som planteavlsbrug med 155 hektar jord i drift.
Mine forældre Flemming og Bente har drevet gården siden 1970erne.

Forinden overtagelse af ejendom, havde jeg ansøgt om svineproduktion på bar mark. Det lykkedes at få tilladelse og i 2007 byggede jeg en stald
700 meter væk fra oprindelig ejendom. Stalden er ca. 6000 m2 stor og der er en gyllebeholder med teltdug på 5500 m3.

Stalden er placeret med hensyn til nabogener, og er i dag næsten ikke synlig pga. bevoksning omkring. Stalden er indrettet til 860 søer med smågrise til 30 kg,
med gode medarbejderfaciliteter, hjemmeblandet foder i eget mølleri, polte og karantænestalde. Vi er i dag tre fultidsansatte og lidt løshjælp i marken.