Profil

Gården Nølev Østergård , der ligger lidt uden for Nølev by. Vi har  overtaget ejendommen i 2006 af Flemming og Bente Haahr.
Vi er familie med 3 børn Julie, Louise og Josefine, og forældrene Helena og Ole Haahr.


Vi driver 160 hektar konventionel planteavl,  med vinterbyg, vinterhvede, vinterraps, rødsvingel og vårbyg i sædskifte.
Arealerne drives med egen maskinpark, med fokus på lave maskinomkostninger.

Vi har 820 årssøer i nyt staldanlæg på åben mark. Her producere vi ca. 24.000 stk. 30 kgs grise om året.
På bedriften er vi 2 til 3 fuldtids ansatte plus løs medhjælp.
 

 


 
 

 

   
Vision

Vores vision er at opbygge en moderne landbrugsbedrift, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Vi vil gør brug af ny teknologi for at opnå bedst mulige resultater.
Bedriften skal være åben og gennemskuelig for samarbejdsparter, naboer og andre interesserede.
Arbejdsmiljø skal vægtes højt på bedriften.


Miljø og landbrug i balance

Sammen med en gruppe bedrifter i området, er vi med i et projekt, som kaldes Life-projekt.

Projektet køres i samarbejde med Landbrugs-centeret i Skejby, den lokale landboforening og Odder kommune.

Grundstenen i projektet er at fremskaffe den bedst mulige viden om landbrug og miljø til brug for en samlet landbrugs- og vandmiljørådgivning på den enkelte bedrift.  

Det er tanken at projektet kan fungere som model for, hvordan man kan opfylde de krav, der følger af vandplanerne i 2015 og finde de løsninger, som er optimale for både miljøet og landbruget.

Læs mere om projektet på www.agwaplan.dk