Svinestalden

 
I svinestalden har vi plads til 820 søer, med produktion af 24.500 stk. smågrise på 30 kg årligt.
Vi har prøvet at placere stalden således den vil være til mindst mulig gene.

Placering af staldanlæg

 

Stalden bygges i en bygning, som er 145 meter lang og 39 meter bred. Vægge er grå søstens elementer og taget er grå ubehandlet  eternit.

Stalden er indrettet i en bygning opdelt i 5 afdelinger. Løbe-drægtighedsafdeling, fareafdeling, syge-karantæneafdeling, foder-serviceafdeling og smågrise-afdeling.

Klik på plantegning for at downloade tegning.


 

Løbe-drægtighedsafdeling er indrettet med transponde fodring. Dvs. hver so bliver mærket med en chip, og når så soen går ind i foderstationen bliver chippen registreret af fodercomputeren og en bestemt mængde foder bliver automatisk udfodret.
Søerne går i grupper på ca. 65 og kan frit vælge hvornår de vil spise.

 

Billeder fra løbe-drægtighedsafdeling

 
Løbeafdelingen er bokse, hvor hun kan snakke med ornen når han går forbi på gangen foran hende. I løbeafdelingen bliver søerne fodret med med vådfoder.

I stalden er der indrettet med 14 sygestier og 7 aflastningsstier.

Ventilationen er undertryksventilation med loftventiler og højtrykskølling.


 

 

 

   

Farestalden er opdelt i seks sektioner med hver 40 stier. Der fodres med restløs vådfodring. Det er firmaet Big Dutchman der levere alt foderanlæg til stalden.
 I hver af sektionerne har vi lavet en løsgående faresti. Dvs. søen går frit rundt under faring og diegivning.
Inventaret er fra firmaet AP Company. Vi valgte dem da vi synes de kunne levere nogle stier med nogle gode detaljer, f.eks. integreret fodernedløb i krybben, gode store pattegrisehuler med mekanisk opluk m.m.

Ventialtionen er fra firmaet SKOV. Der ventileres med combi-diffus og højtrykskølling.
 

 

Billeder fra farestalden.


 

Smågrisestald er indrettet som to-klimastier. Dvs. en sti hvor der er to forskellige varmezoner. Den ene under en overdækning og den anden uden.
Grisene fodres på gulvet og i en foderautomat, som automatisk bliver fyldt op med foder flere gange dagligt af et foderanlæg.
Grisene kommer i stalden når de er ca. 7-8 kg. fra moderen. Her går de indtil de er 30 kg kg., som er ca. 7-8 uger efter fravænning.  Klima og foder justeres automatisk af en computer efter grisenes vægt og alder.

Galleri af smågrisestald